• Σύνταξη μισθωτηρίων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων-γραφείων, κτιριακών εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.
  • Διαφορές από τη Μίσθωση κάθε φύσεως.
  • Αγωγή Μισθωμάτων και δαπανών κοινοχρήστων.
  • Εξωστική Διαδικασία - Διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων που οφείλονται.
  • Προστασία Μισθωτή από καταχρηστική συμπεριφορά ιδιοκτήτη.

 

 

 

--- επικοινωνήστε με το Γραφείο μας για να σας καλύψουμε κάθε νομική ενέργεια με επαγγελματισμό ---