• Έλεγχος Τίτλων (συμβολαίων) για εντοπισμό βαρών και προβλημάτων στην αγορά
  • Κατάρτιση Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων, Δωρεών, συμβολαίων Γονικής Παροχής και Αποδοχής Κληρονομιάς
  • Εργολαβικές Συμβάσεις - Κατασκευαστικές Συμβάσεις και διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αυτές
  • Πολεοδομικά Ζητήματα
  • Επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών και κράτους
  • Απαλλοτριώσεις ακινήτων - Δασικά Ακίνητα - Αρχαιολογικοί Χώροι

Η παρουσία Δικηγόρου στις συναλλαγές και αγοραπωλησίες με ακίνητα είναι επιβεβλημένη και παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στις συναλλαγές !!