Αγωγή συμμόρφωσης προς κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση παραβίασης του από μισθωτή

Αγωγή είσπραξης κοινοχρήστων δαπανών

Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυώροφης οικοδομής

Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε ανοικτούς χώρους της πιλοτής

Κοινόχρηστος χαρακτήρας πυλωτής

Προσωρινή ρύθμιση αυθαίρετων και παράνομων πράξεων διαχειριστή πολυκατοικίας

Κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, ελλείψει κανονισμού πολυκατοικίας.

Πρόσθετες κατασκευές σε οριζόντια ιδιοκτησία - Κατάχρηση δικαιώματος