Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην διαδικασία της Κτηματογράφησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και την διευθέτηση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων των ιδιοκτησιών, προερχόμενες από συνιδιοκτήτες, ομόρους- γείτονες, συγκληρονόμους, καθώς και από δημόσιους φορείς (ΟΤΑ, Διεύθυνση Δασών κλπ).    
 
Αναλαμβάνουμε ειδικότερα:

  • την σύνταξη Δηλώσεων για ακίνητα υπό κτηματογράφηση,
  • την υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος,
  • την υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών,
  • την υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και Ενστάσεων,
  • την εκπροσώπηση  ενώπιον των επιτροπών Ενστάσεων και των αρμόδιων κατά περίπτωση Κτηματολογικών Δικαστών.